UTAHOVÁK PNEUMATICKÝ PISTOLOVÝ 1/2" PROTECO

cena 999,-

dříve 1 313,-

 

+ hlavice, 6-8 bar 352 Nm