ChlorŠok

Je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny.

Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy.

Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napustění nebo pro pravidelnou údržbu vody.

Prodejní cena 199,-